A A A

Hjemmetjenester og sykehjem

Virksomhetsinformasjon

Virksomhet for hjemmetjenester og virksomhet for sykehjem har til formål å yte omsorgstjenester til personer som har behov for helse- og omsorgstjenester.

De fleste av disse tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester.

Virksomhet for hjemmetjenester:

Kan yte følgende tjenester:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Matombringing
 • Korttidsopphold (Alta helsesenter, sykehjemmet)
 • Avlastningsopphold (Alta helsesenter, sykehjemmet)
 • Rehabiliteringsopphold (Alta helsesenter, sykehjemmet)

Virksomhet for sykehjem:

Kan yte følgende tjenester:

 • Langtidsopphold
 • Korttidsopphold (Ekornsvingen sykehjem)
 • Avlastningsopphold (Ekornsvingen sykehjem)
 • Vikartjenesten
 • Boliger

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markveien 29-33
Alta helsesenter (2. etg), Hovedinngangen

Postadresse: Boks 1383, 9506 Alta

Telefon: 78 45 54 40
Telefaks: 78 45 55 70

Virksomhetsleder hjemmetjenester:
Marie Stavang: 78 45 54 45

Virksomhetsleder sykehjem:
Inger Johanne Kristensen: 78 45 54 56

E-post:postmottak.hs@alta.kommune.no

Mer om Hjemmetjenester og sykehjem