A A A

Hjemmesykepleien

Virksomhetsinformasjon

Hjemmesykepleie er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og som er avhengig av at denne hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie og omsorgsbehov.

Hjemmesykepleie omfatter bl.a. hjelp til personlig hygiene, hjelp til ernæring, hjelp til medikamenthåndtering, sårbehandling der hvor dette ikke kan utføres andre steder enn i hjemmet, veiledning til økt egenomsorg, omsorg og pleie i livets sluttfase.

Hva kan du forvente av hjemmesykepleien

  • Tjenesten kartlegger dine behov og du får tjeneste iht det som er vurdert
  • Dersom tjenesten ikke kommer som avtalt, vil du få beskjed. 
  • Har fokus på hverdagsmestring. Det betyr at bruker skal gjøre oppgave han selv klarer.
  • Vi er uniformert
  • Vi har id-kort

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema