A A A

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse ikke selv er i stand til å utføre praktiske oppgaver hjemme. Man tildeles tjeneste på bakgrunn av kartlegging gjort i ditt hjem. 
 
Eksempler på hva tjenesten kan bistå med
  • Vaske gulv
  • Vanlig rengjøring i rom som er i daglig bruk; gang, stue, kjøkken, bad, toalett og soverom
  • Støvsuge
  • Skifte på seng 
  • Handling                                                                                                                             
Hva kan du forvente av hjemmehjelpstjenesten
- Vi utfører tjenesten ut i fra vedtak som du har mottatt. Vedtaket beskriver hvilken hjelp du skal få og omfanget av hjelpen.
- Dersom tjenesten ikke kommer som avtalt, vil du få beskjed. 
- Vi har taushetsplikt, men vi ber om ditt samtykke dersom det er behov for å innhente informasjon fra andre samarbeidspartnere.
- Har fokus på hverdagsmestring. Det betyr at bruker skal gjøre oppgave han selv klarer.
- Vi er uniformert
 
For at vi skal kunne gi riktig og nødvendig hjelp, forventer vi at:
- Du er til stede når hjelpen gis.
- Du gir beskjed innen kl. 15.00 dagen før dersom du må endre inngåtte avtaler.
- Du gir beskjed dersom behovene dine endrer seg.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema