A A A

Hesten som ressurs

Hesten som ressurs

Regjeringen har lansert ny nasjonal hesteveileder.

Målet med veilederen er å gi et bilde av det norske hesteholdet slik det fremstår i 2018.

Veilederen inneholder faktabasert informasjon, praktiske eksempler, kontaktinformasjon og lenker til aktuelt lovverk.

Les veilederen her

Skjema