A A A

Her kan du søke bachelor i sykepleie med studiested Alta

sykepleie_Foto+UiT

15. oktober er søknadsfristen.

Med bachelorgrad i sykepleie kan du arbeide med friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner, både i og utenfor institusjoner, skriver UiT - Norges Arktiske universitet på sin hjemmeside.

Høsten 2019 gjennomføres opptak til et studentkull som skal ha studiested i Alta. Søknadsfristen er 15. oktober og oppstart er andre halvdel av januar 2020.

Studiet gjennomføres over fire år og det vil bli en kombinasjon av samlinger, studiearbeid mellom samlingene med ulike former for e-læring og praksis.

Praktisk ferdighetstrening i sykepleie vil foregå i Hammerfest med inntil tre uker per studieår. Øvrig undervisning er samlingsbasert med samlinger i Alta. Praksisstudiene foregår i hele Finnmark.

Sats på sykepleieryrket - helsetjenesten trenger deg!

Her søker du!

(Foto: UiT)

Skjema