A A A

Her kan du sjekke om du er en av dem som skal ha 3. dose koronavaksine

Koronavaksine

FHI har besluttet at personer, med alvorlig nedsatt immunforsvar, skal ha en tredje vaksinedose. I denne artikkelen finner du ut om du er en av dem.

For å gjøre det mer effektivt og mulig å gjennomføre innen rimelig kort tid, er det åpnet for at man kan dokumentere medisinbruk selv når man skal ha vaksinen.

Her kan du sjekke om du skal ha tredje dose, hvordan du kan dokumenterer medisinbruken selv og hvordan du bestiller time.

1. Disse kan ta direkte kontakt med vår vaksinetelefon:

Gruppe 1;

• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host sykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e[1]resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

Ta kontakt med vårt vaksineteam 900 13 924 for å få time til vaksinedose 3.

Når du møter opp til vaksinetimen, må du ha med dokumentasjon på medisinbruk og ID.

2. Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Skjema