Hvem får vaksine?

Vaksinens viktigste egenskap er ikke å forhindre smitte, men å unngå alvorlig sykdom og død, Selv om man er vaksinert kan man bli smittet av korona, men målet er at færrest mulig blir alvorlig syke. Alvorlige sykdomsforløp ser vi særlig i to grupper: Yngre og middeladrende voksne som er uvaksinerte, og vaksinerte eldre over 65 år med underliggende sykdommer. Vaksinering er det mest effektive virkemidlet vi har, og vi har behov for få ned smitten raskt.

For tiden tilbyr vi vaksine til disse gruppene: 
Dose 1
Alle over 12 år som ikke har fått vaksine ennå
Dose 2
Alle 16-17 år som har fått 1. dose for 8-12 uker siden og ikke har fått 2. dose
Alle over 18 år som har fått 1. dose for 4 uker siden og ikke har fått 2. dose
Boosterdose
Alle over 18 år som har fått 2. dose for 20 uker siden og ikke har fått 3. dose
Alle immunsvekkede som har fått 3. dose for 3 måneder siden og ikke har fått 4. dose
Alle skole- og barnehageansatte, samt helsepersonell over 18 år som har fått 2. dose for 20 uker siden og ikke har fått 3. dose


Alle som er i Alta, kan møte opp til drop-in-vaksinering, også de som ikke har bostedsadresse her.

Har du barn i alderen 5 – 11 år med alvorlig underliggende sykdom? Ta kontakt med egen fastlege / barnelege, bestill så time på telefon 900 13 924.

Alt om koronavaksinering i Alta kommune

Slik bestiller du time til vaksinering

Alle som har fylt eller fyller 16 år i år, det vil si de som er født i 2005 eller tidligere, og som oppholder seg i Alta, kan få vaksine. 

De som har fått dose 1 eller har fått påvist covid-19-smitte, kan få dose 2.
For de som har vært smittet, regnes smitten som dose 1, og de skal altså gå rett til dose 2.

De som har fått dose 1, kan få dose 2 tidligst 4 uker senere.
De som har fått påvist covid-19-smitte, kan få dose 2 tidligst 9 uker senere.

Vær oppmerksom på at ved koronasmitte i husstanden skal du ikke møte til vaksinasjon.

NB! Hvis du bestiller time eller møter til drop-in for vaksine tidligere enn disse intervallene, vil du bli avvist ved vaksineringen.

Du kan selv bestille time på HelseNorge.no.

Slik bestiller du time via Helse Norge:

Logg inn, og velg Timeavtaler.

bestille-test-time-1.png
Klikk så på Bestill time og velg Alta kommune Smittevern:

Beskrivelse av innlogging koronavaksine

Velg "koronavaksine":

4.jpg

Svar på spørsmål om din helsetilstand, og velg blant de tilgjengelige timeavtalene.

Hvis du ikke får bestilt time på Helsenorge.no, kan du sende SMS med navn, fødselsdato og beskjed om at du ønsker time for vaksinering til vaksinetelefonen på nummer  911 77 050 eller du kan ringe 900 13 924. 

Ta med legitimasjon når du skal vaksineres.

Slik foregår vaksineringen

I Alta vaksinerer vi med disse vaksinene:

  • Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
  • Spikevax (Moderna)

Vaksinen settes med sprøyte.

Her finner du alt du trenger å vite om vaksinering i Alta kommune