Hva er en nærkontakt?

Man er nærkontakt dersom man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
OG kontakten har vært

 • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
 • direkte fysisk kontakt ELLER 
 • direkte kontakt med sekret.  

(Kilde: FHI)

Mistenker du at du er nærkontakt, men du er ikke oppringt av vårt smittesporingsteam? Da ringer du koronatelefonen på 913 90 344. KoronaSMS er kun for dem som har symptomer og som ønsker test.

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære". Det vil vanligvis si de som:  

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste).
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Her kan du lese mer om FHI`s definisjoner

 

Hvilke regler gjelder for karantene og testing?

Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
Disse skal så snart som mulig teste seg med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test. Ved negativt testresultat fra slik test tatt tidligst 7 døgn etter nærkontakten kan karantenen avsluttes.

 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder.
 • Karanteneplikten gjelder ikke personer som fikk oppfriskningsdose minst 1 uke før nærkontakten, og som tester seg daglig med selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller annenhver dag med PCR-test i 7 døgn etter nærkontakten.
 • I tillegg gjelder enkelte særskilte unntak for blant annet nøkkelpersonell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Har øvrige nærkontakter fortsatt karanteneplikt?

Øvrige nærkontakter har ikke karanteneplikt, men anbefales å teste seg 3 dager etter nærkontakt, og ny test 2 dager senere (dag 5). Vær ekstra oppmerksom på symptomer i 10 dager. Ved symptomer: Bli hjemme og test deg. 

Er det påbudt å bruke munnbind?

Det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.
Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted.

Skal vi fortsatt holde meteren?

Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole og for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper.

Råd til alle i befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Test deg og hold deg hjemme ved symptomer​

Oppdatert informasjon fra FHI

Gjeldende regler og anbefalinger