A A A

Helsestasjonen flytter til nye lokaler

informasjon
13. september 2012 - 31. desember 2012
Etter mange år på Alta helsesenter, flytter nå helsestasjonen til parksenteret, inngang fra gågata.

 

Helsestasjonen i Alta har som følge av en positiv befolkningsøkning, vokst ut av lokalene på Alta helsesenter. Vi har derfor sett oss nødt til å finne nye lokaler som kan gi gode tjenester til barn og unge i Alta kommune.
Tjenestene som blir berørt av dette er helsestasjonstilbudet til sped og småbarn, samt ungdommens helsestasjon.
 
Altas nye helsestasjon vil fra 17.september være i Parksenteret, med inngang fra gågata.
Helsestasjonen vil være stengt 13. og 14.september på grunn av flytting.
 
Tlf til sentralbordet er 784 55325

Skjema