Ungdommens helsestasjon er sommerstengt frem til mandag 22.augst.

Men du kan få avtale med helsesykepleier i sommer. Helsesykepleier er å treffe på telefon 40622473 hver onsdag kl. 09.00-14.00 for videre avtaler frem til 22.august.

Selvtest klamydia på wc venterom hos oss onsdager kl. 09.00-14.00