A A A
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  Telefon:78455325
  Epost:postop@alta.kommune.no
  Besøksadresse:Markedsgata Parksenteret
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2020-12-31