A A A

Helsestasjon for ungdom utvider åpningstiden

Ungdommens+helsestasjon

Fra mandag 02.mars vil Helsestasjon for ungdom være åpen mandager og onsdager kl 14.00-18.30.

Mandager vil tiden fra 14.00-16.00 primært være forbeholdt jenter, og fra kl 16.00-18.30 er forbeholdt gutter. Onsdager er fritt frem for alle hele åpningstiden.

Samtidig åpner vi for dropintest for klamydia i tidsrommet kl 08.00-18.00 begge dager, på toalett i venterom.

For de som ikke har besøkt oss tidligere, holder vi til i 2 etg på Parksenteret.

Skjema