A A A

Helsestasjon 0 - 5 år

Våre oppgaver er å fremme helse og søke og forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning.

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med jordmor i overgang fra fødsel/ barsel
 • Helsekonsultasjoner
 • Rådgivning og veiledning
 • Barnevaksinasjonsprogram
 • Foreldreveiledning
 • Henvisning
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Viktig info i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon til alle foreldre!

Helsestasjonen 0-5 år er nå åpen for tilnærmet normal aktivitet. Unntakene er;

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier erstattes med nyfødt konsultasjon på helsestasjonen. Har du nylig født vil du bli kontaktet av din faste helsesykepleier for timeavtale.
 • Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner.
 • For å kunne ivareta smittevernhensyn har vi dessverre ikke mulighet å tilby «åpen helsestasjon» eller «tverrfaglig drop-in» ennå. Har du spørsmål eller behov for veiledning er du velkommen til å ta kontakt med din faste helsesykepleier eller Barn og ungetjenestens sentralbord 78 45 53 26.

Alle andre konsultasjoner gjennomføres som tidligere.

Dersom deres time ble avbestilt grunnet restriksjoner knyttet til Koronautbrudd vil du bli kontaktet av din faste helsesykepleier.

Vi på helsestasjonen ønsker å gi et trygt og godt tilbud til alle våre barn og familier, vi ber derfor om at alle som kommer til helsestasjonen følger disse smitteverntiltakene:

 • Helsesykepleieren som dere har time hos vil ta kontakt dagen før for å kartlegge om du eller barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjon. Ved symptomer blir dere tildelt en ny time eller timen gjennomføres på telefon/video.
 • Døren inn til helsestasjonen 0-5 år er låst. Ring til den helsesykepleieren du har time hos så blir du hentet inn.
  Telefonnumrene finner du her: https://www.alta.kommune.no/ansatte.
  • Er du usikker på hvem dere har time hos? Ta kontakt med sentralbordet til barn og unge tlf.78 45 53 26 for informasjon.
  • Har dere time kun til lege, ber vi dere vente utenfor så blir dere hentet når legen er klar til å ta i mot dere.
 • Det vil ikke være mulig å oppholde seg på venterommet etter konsultasjon. Unntaket er dersom dere har time til lege og helsesykepleier og det er ventetid imellom.
 • Det er ønskelig at barn kun følges av en forelder og at søsken ikke blir med på konsultasjonen. Dersom dette blir vanskelig, ta gjerne kontakt med helsesykepleieren din så finner vi en løsning.
 • Vi oppfordrer til å møte til oppsatt time og ikke før. Dette for å hindre oppsamling utenfor døren inn til helsestasjonen.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema