A A A

Helseavdelingen

Virksomhetsinformasjon

Helseavdelingen er inndelt i følgende tjenesteområder: Sykestua, Fødestua, Rehabiliteringstjenesten, Legevakta, Sentrum Legepraksis, Elvebakken legesenter og Nordlys Legesenter. Flyktninghelsetjenesten, Diabetesteam og Kommunal lab. 

Kontaktinformasjon

Viktige telefonnummer:

Byhagen legesenter: 484 00 045
Elvebakken legesenter: 78 44 90 20
Nordlys legesenter: 78 45 75 45
Sentrum legepraksis: 481 03 288

Legevakt 116 117

Kommunalt laboratorium: 78 45 54 68
Diabetesteam : 78 45 54 68 (henvendelser går via kommunal lab)
Flyktninghelsetjeneste : 78 45 54 26

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00
Helsestasjonen for unge:  406 22 473  (ons.1430- 1830)
Rustelefonen: 08588
Spesialistpolikinikken: 78 48 39 00
Hammerfest sykehus: 78 42 10 00
Mental helse: 116 123
Ungdomskontakten: 481 74 508/ 481 76 231

Brann: 110
Politi: 112
AMK: 113

 

 

Mer om Helseavdelingen