A A A

Helse- og sosialtjenesten tar i bruk Digipro-helse

logo digipro helse

27. og 28. februar var det oppstartsamling for ledere og ansatte i de ulike virksomhetene innenfor helse- og sosial for å ta i bruk Digipro-helse. 

Det er et system som skal sikre kvaliteten på tjenestene vi yter gjennom kontinuerlig oppdateringer og kvalitetssikring av rutiner og prosedyrer.

Digipro-helse er en nettbasert sky som samler verktøy og informasjon på et sted, og gjør dette lett tilgjengelig for kommuenens ansatte. 150 ansatte var samlet på helsesenteret for opplæring og informasjon om Digipro-helse og hvordan de kan ta det i bruk i sine virksomheter.

Bruken av Digipro-helse blir nå spredt ut i de ulike avdelingene gjennom ledere og ansatte som var på opplæringen disse to dagene. 

Skjema