A A A

Helse- og sosialadministrasjonen

Virksomhetsinformasjon

Helse- og sosialadministrasjonen består av følgende funksjoner:
  • Kommunalleder
  • Nestleder
  • Spesialrådgiver
  • Prosjekt medarbeider
  • Servicekontoret
  • IKT- rådgiver
  • Systemansvarlig Profil
  • Kommuneoverlege
  • Helsekonsulent (fagområde Miljørettet helsevern)
HS- adm (staben hos kommunalleder) har en rekke ulike oppgaver, både tjenester innenfor sektoren og utad for befolkningen.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Alta Helsesenter, Markveien 31 (2 etg)

Tlf: 78 45 54 40

Epost: posths@alta.kommune.no

Mer om Helse- og sosialadministrasjonen