A A A

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Globus

Kommunestyret har i møte 18.november 2013  vedtatt «Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016».​

 

Planen inneholder status, utfordringer og mål for det videre arbeidet med flyktninger. Det er utarbeidet en handlingsplan som beskriver ulike tiltak som skal gjennomføres i planperioden.

Hele planen finner du her

Skjema