A A A

Har fått færre innmeldte saker i koronatiden

Forsidebilde

Det tverrfaglige teamet i TryggEST oppfordrer de som trenger hjelp til å ta kontakt.

– Det har vært færre saker nå i koronatiden og det bekymrer oss. Vi tror ikke det er færre person som trenger hjelp, kanskje heller motsatt, men de melder ikke ifra, sier Anita H. Tangen i TryggEST.

Sammen med Linn Anita Arnesen fra hjemmebaserte tjenester, Mai Britt Aslaksen fra psykisk helse og Renate Opgård Thomassen fra demensomsorgen utgjør de det tverrfaglige teamet. Tangen er virksomhetsleder for tilrettelagte boliger.

Ta kontakt

Teamet har jobbet sammen siden 2018. Prosjektperioden gikk ut i 2020, men jobben fortsetter likevel. En gang i uken er de samlet for å gjøre opp status og legge plan for det videre arbeidet med sakene de har fått på sitt bord. 

Deres viktigste oppgave er å finne frem til riktig instans i kommunen som kan hjelpe de som har tatt kontakt. De er også et bindeledd mellom kommunen, politi og NAV. De fungerer som rådgivere for politi og NAV i enkeltsaker, og omvendt. 

– En typisk sak er at en nabo, bekjent, et familiemedlem eller et tjenesteområde i kommunen melder ifra. Vi sjekker opp forholdene som meldes ifra om og kontakter aktuelle samarbeidspartnere som for eksempel NAV eller politiet. Vi ser også på hvilke tjenesteområder i kommunen som har, og er, involvert. I enkelte tilfeller er det også vi som løser saken.

Linn+Anita+Arnesen+og+Mai+Britt+Aslaksen
Linn Anita Arnesen (t.h) og Mai Britt Aslaksen er glade for at TryggEST videreføres selv om testperioden er over.

Hvem trenger TryggEST?

TryggEST er et vern av risikoutsatte voksne. Det være seg fysisk vold, psykisk vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep og omosrgssvikt.

– Man kan melde ifra alle typer overgrep til TryggEST, påpeker Linn Anita Arnesen og Mai Britt Aslaksen.

Bekymringsmelding skal kun rettes til TryggEst ved:
• direkte kontakt på tlf. 90 92 60 33 eller
• innsending av bekymringsmelding per post
 
Bekymringsmelding sendes i lukket konvolutt merket «TryggEst» til:
Alta kommune, virksomhet tilrettelagte boliger ,
Markveien 29-33,
9510 Alta.
 
Du kan også sende e-post på trygg@alta.kommune.no dersom du har generelle spørsmål eller ønsker å bli kontaktet på telefon.  
Merk at bekymringsmeldinger og andre henvendelser som inneholder personsensitive opplysninger ikke skal sendes per e-post, SMS, MMS eller som melding på Facebook. 

 

Anita H. Tangen og Renate O. Thomassen har vært med siden starten i 2018. De ukentlige møtene i teamet er viktig for fremdriften og noe de hegner om.
Anita H. Tangen (t.h) og Renate O. Thomassen har vært med siden starten i 2018. De ukentlige møtene i teamet er viktig for fremdriften og noe de hegner om.

Et sted å melde ifra

Prosjektet kom i gang for å unngå at ting får foregå i mange år fordi man ikke vet hvor man skal melde ifra. Ved bekymringer for barn har man barnevernet. For voksne har det vært mer utydelig. Og når man melder ifra skal man bli tatt på alvor. Det møter man hos TryggEST-teamet i Alta.

– Meld ifra, er den tydelige beskjeden fra oss. Vi hjelper dem som trenger det, og finner riktig vei i systemet, sier Renate O. Thomassen.

TryggEST_forsidebilde
TryggEST_forsidebilde

Skjema