A A A

Har du lyst å engasjere deg på vegne av ungdommene i kommunen?

ungdomsr%C3%A5d

Nå skal det velges nye medlemmer til ungdomsrådet. 

Er du mellom 13 og 18 år og bor i Alta kommune, så er du aktuell for ungdomsrådet.

Rådet er et partipolitisk uavhengig organ for ungdom, der medlemmene selv bestemmer hvilke saker de vil engasjere seg i. Det kan være fritidstilbud, klima eller andre utfordringer som dere mener bør få mer oppmerksomhet.

Det skal sikre at ungdommers meinger blir sett og hørt, ved at de har tale- og forslagsrett i alle hovedutvalgs- og kommunestyresaker som angår ungdom. 

Rådet skal bestå av 15 medlemmer og fem varamedlemmer for perioden 2019 - 2021. Det optimale er ungdommer fra forskjellige skoler og med forskjellige fritidsinteresser.

Det er møter omtrent en gang i måneden og de honoreres.

Om du ønsker å være med å bidra for deg og andre ungdommer i Alta eller du har flere spørsmål om vervet, så send en mail til Ann-Helen Paulsen annpau@alta.kommune.no .

Vil du melde deg direkte så legg igjen navn, fødselsdato, adresse og litt om deg selv i mailen.

Frist for påmelding er 15.11.2019.

(Arkivfoto: Huset)

 

Skjema