A A A

Har dere planer om å bygge eller rehabilitere et kulturbygg? Frist 15. desember

Min julesang Alta kultursal

Ta kontakt med kommunen og fortell om planene før 15. desember

 

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter tilskuddsordning for lokale kulturbygg på vegne av Kulturdepartementet. Muligheter for å søke på inntil 2 million kroner i tilskudd.

Tidsplan

  • Kom med innspill før 15. desember. Innspillet må inneholde: hvem søker, lokalisering, total kostnad, finansiering, plan for drift/vedlikehold, byggestart, begrunnelse
  • Priorieteringen av innspillene blir behandlet politisk i januar/februar
  • Blir prosjektet med på kommunens prioriteringsliste, er fristen for søknaden 1. mars
  • Alta kommune videresender søknaden til fylkeskommunen innen 1. april.

Hva kan det søkes om tilskudd til:

  • Nybygg eller rehabilitering av kulturhus, flerbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur slik som bibliotek, kino, bygg for museum eller andre kulturvern tiltak. Det kan også søkes til scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for billedkunst. Det er i utgangspunktet kun eier av bygget som kan søke om tilskudd.
  • Alle som har planer om slike bygg ta kontakt med Alta kommune kulturvirksomheten ved Aase-Kristin H. Abrahamsen, tlf 78 45 53 82 eller aaab@alta.kommune.no  før 15. desember. Ta kontakt så tidlig som mulig i prosessen, vi hjelper og veileder søkeren.

Hvis det blir flere søknader skal prioriteringlisten behandles politisk.

Mer informasjon hos Troms og Finnmark fylkeskommune.

 

 

 

Skjema