A A A

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - for mangfold og likeverd.

Mennesker+siluett
Planen ble vedtatt av Alta kommunestyre i møte 25.01.10.

Planen legger vekt på at den skal bidra til mer inkluderende holdninger, og den skal bidra til mangfold og likeverd i Alta-samfunnet.  Det er viktig å sikre en plan som gjør at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner føler tilhørighet og trygghet i Alta by.


Planen har 10 ulike tiltak, og disse setter søkelys på kunnskapsbygging og holdningsskaping.

Handlingsplan

Skjema