A A A

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - for mangfold og likeverd

regnbue prikker
Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - for mangfold og likeverd” er nå sendt ut på høring.

Dette er en politisk intensjonsplan som tydeliggjør Alta kommune sitt syn og som søker å synliggjøre kommunens verdier om ”Åpenhet, trygghet og respekt”.

Planen behandles ved at den sendes ut på høring slik at alle i og utenfor Alta kan si sin mening og komme med forslag til planen før den endelige planen fastsettes.

Planen vil være tilgjengelig gjennom følgende kanaler:

Høringssvar og innspill kan gis gjennom følgende kanaler:

Vi håper at planen vil bli drøftet fordomsfritt med sikte på at den skal bidra til at vår kommune blir mer inkluderende. Det er viktig at vi i vår kommune har romslighet og forståelse for alle grupper av våre innbyggere slik at alle kan få et godt liv i Alta. 

 Fristen for innspill er 27 februar

Skjema