A A A

Hærverk på brygge i Gakorivann

gakorivann+juni+8

Stigene på flytebrygga i Gakorivann har blitt fjernet fram mot natt til 24. juni. Alta kommune ser alvorlig på dette fordi det utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko når stigene for å entre brygga mangler. Å fjerne stigene vitner om grov uforstand.

Alta kommune har ikke mulighet til å stenge brygga, men vi gjør oppmerksom på at stigene mangler. Nye stiger er bestilt og vil bli montert så snart de ankommer.

Gakorivann juni 6.jpg
Ettervitner om grov uforstand

Det har utviklet seg en tiltagende festkultur ved vannet på kveld og nattestid med knust glass, søppel og noe hærverk.

Gakorivann juni 3.jpg
Brent vegetasjon ved bryggeanlegg  

IMG_5716.JPG
Forsøpling på friluftsområdet

Alta kommune anmoder foreldre med ungdommer som drar til vannet på kveldstid om å ta en prat om oppførsel i det offentlige rom – samt være klar over at det foregår uønsket aktivitet der kveld og nattestid.

Skjema