A A A

Gummibåt til salgs hos Alta brannstasjon

Gummib%C3%A5t

Utlysning

Alta brann- og redningskorps skal gjennom bud selge en gummibåt.

Alta brann- og redningskorps skal gjennom bud selge en gummibåt Zodiac Mark II. Materiellet selges til høystbydende, kontant ved levering i den stand det befinner seg og uten garanti og returrett.
 
Tilbud i lukket konvolutt merket ”Bud gummibåt” må være innkommet Alta brann- og redningskorps, Postboks 1403, 9510 Alta v/Kjell-Erik Thomassen innen 26.8.2013.

Byders navn, adresse og mob./tlf.nr. må fremkomme i tilbudet.
Selger forbeholder seg retten til å forkaste ethvert tilbud.

Budåpning vil skje 27.8.2013

Informasjon kan fås ved henvendelse til Kjell-Erik Thomassen 90570125
Gummibåten kan besiktiges ved Alta brannstasjon.
Gummib%C3%A5t

Skjema