A A A

Gruppetilbud ved Ergo- og fysioterapitjenesten

bassenggruppe

Kontaktinformasjon
For mer informasjon om våre gruppetilbud eller for påmelding,
ta kontakt pr tlf. 78 45 55 10. 

FALLFOREBYGGENDE GRUPPE

For eldre hjemmeboende personer som er i risikogruppen for å falle.
Tilbudet består av fallforebyggende kartlegging i hjemmet og gruppetrening. Hensikten er at deltakerne skal øke/ opprettholde funksjonsnivået for å kunne være mest mulig selvstendig, samt forebygge fall.

Tilbud

  • Trening av styrke og balanse i gruppe ledet av fysioterapeut og ergoterapeut. Treningen utføres to ganger i uken over en periode på åtte uker.
  • Fallforebyggende kartlegging av bolig og testing av funksjonsnivå utført av ergo- og fysioterapeut, i forkant av gruppetreningen. Avsluttende evaluering etter åtte uker.

Treningstider
Mandager og torsdager kl. 12:00-13:00

Sted
Ergo- og fysioterapitjenesten v/ Alta helsesenter.

Transport og betaling
Deltakerne står selv ansvarlig for transport. Ved behov for taxi, må hver enkelt deltaker bestille og betale dette selv.

 

BASSENGTRENING FOR VOKSNE MED MUSKEL- OG SKJELETTPLAGER

Tilbud
Treningsgruppe ledet av fysioterapeut. Gruppen går over 7- 10 uker, og gjennomføres i 2 bolker per halvår. Vi følger skoleruten. Gruppen har totalt 20 plasser.

  • Vi har ikke muligheter til å bistå deg i garderoben, du må ha med egen assistent eller være selvhjulpen
  • Ikke gå ut i vannet før badevakt er kommet
  • Alle deltakere må bruke badehette

Treningstider
Onsdager fra kl. 12.10 – 12.40. Garderober kan benyttes fra kl. 12.00 – 13.00.

Sted
Alta helsebad
Adresse: Dr. Kvammes vei 9, 9510 Alta

Transport og betaling
Pris: 100 kr per gang. Betaling skjer for hele bolken, før oppstart av treningsgruppen. Det er ingen krav til henvisning fra lege, og det gis derfor ingen refusjon fra HELFO.
Deltakerne står selv ansvarlig for transport. Ved behov for taxi, må hver enkelt deltaker bestille og betale dette selv.

 

GRUPPETILBUD I REGI AV FRISKLIVSSENTRALEN I ALTA
Les mer om tilbud i Frisklivssentralen i Alta her 
For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt pr. tlf. 900 69 319 eller pr. mail frisklivssentralen@alta.kommune.no

Skjema