A A A

Grunnerverv

Virksomhetsinformasjon

Grunnforvalters virkeområde er i all hovedsak å forvalte kommunale eiendommer. Dette innebærer kjøp og salg av arealer, samt utleie i form av festekontrakt i henhold til tomtefestelovens bestemmelser.

I tillegg forvaltes reguleringsplan, kommune-/kommunedel-plan med hensyn til kommunale eiendommer.

Grunnforvalter har kontorsted på avdeling for samfunnsutvikling (ASU).

Kontaktinformasjon

Grunnforvalter Siv Johanne Suhr

Epost: siop@alta.kommune.no
Tlf:: 78 45 51 54
Mobil: 959 680 91

Mer om Grunnerverv