A A A

Grønn omsorg – en meningsfylt hverdag

Barn hilser på kyr

I forbindelse med prosjekt «Grønn omsorg» i Alta kommune, ble det i 2008 laget en film.

Filmen viser enkelte brukergrupper i aktivitet på flere gårder. Det er mange som kan ha nytte av et tilbud innen Grønn omsorg (Inn på tunet).

I tillegg til de som vi ser i filmen, kan det f.eks være SFO – etter skoletid, personer med psykiske lidelser, kriminalomsorgen, flyktninger, rusomsorgen eller grønt arbeid

Film 1 - Spes ped
Film 2 - Demensomsorg
Film 3 - Allmen ped
Film 4 - Rehabilitering
Film 5 - Tilrettelagt arbeid

Skjema