A A A

Gravearbeider ved Alta helsesenter, Klinikk Alta og Alta tannklinikk

Graving+p%C3%A5+sentrum

Vi ber ansatte og besøkende være oppmerksomme om pågående arbeider.  

Mandag 10.mai fortsetter Alta kommune med gravearbeider, utskifting av masser og re-asfaltering foran hovedinngangen ved Alta helsesenter, Klinikk Alta og Alta tannklinikk. Arbeidet vil også berøre deler av området foran Fløy F og Avfallsrommet.

Arbeidet vil vare i to-tre uker.

Området foran hovedinngangen til Alta helsesenter vil gjennomføres to-delt med avsperring av gjerde. Besøkende vil bli ledet rundt gravearbeidet med gjerder.  

Arbeidet skal utføres av entreprenør Kåre K. Kristensen AS.

Vi ber ansatte og besøkende være oppmerksomme om pågående arbeider.  

Ytterligere spørsmål om arbeidene kan stiles til prosjektleder Risten Hætta per epost:  rish@alta.kommune.no

Skjema