A A A

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 til 1996.

HPV+Vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer over en 2-års periode fra høsten 2016. Vaksinasjon består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I Alta kommune er det Barn og ungetjenesten ved helsesøstertjenesten som vil være ansvarlig for vaksineringen av HPV-vaksine til kvinner i målgruppen (født f.o.m 1/1-91 til 31/12-96). Kvinner i målgruppen som er folkeregistrert i Alta kommune vil etter hvert få tilbud om time som må avbestilles dersom vaksinen ikke ønskes eller blir tatt i annen kommune.

Kvinner i målgruppen kan ta kontakt med Barn og ungetjenesten fra 1. november 2016:

Telefon:  78 45 53 25
Mail: marit.konst@alta.kommune.no 

Dersom du tar kontakt via mail, skriv navn og telefon-nummer så vil vi ringe deg opp for videre avtale.

 

Oppmøtested for vaksinering: Barn og ungetjenesten  
                                                Markveien 26                               
                                                9510 Alta

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine

 

 

                                                                                                                                                                     

Skjema