A A A

Godkjente valglister

Valg-urne

KOMMUNESTYREVALGET 2015

Følgende valglister er godkjent i Alta

Kandidatliste Alta.pdf

Arbeiderpartiet
Høyre
Fremskrittspartiet
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Partiet De Kristne
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på følgende steder: Alta rådhus og kommunens hjemmeside:


Valgstyret i Alta kommune

Skjema