A A A

Gledelig statistikk for bussbruken i Alta

buss

Nesten 70 % økning i totalbruken av buss.

Busser.jpg

Finnmark fylkeskommune har lagt frem sine halvårlige tall for bruk av buss i fylket. Resultatet så langt viser en solid økning av bussbruk i kommunen.

Det totale tallet er 87 865 passasjerer. I tillegg kommer også elever med rett til skoleskyss. Bybussen alene genererer mesteparten av all transport med over 90 % av totalen. Ringrutene til Talvik, Rafsbotn, Eiby og Thomasbakken/ Aronnes står for det øvrige. De nye ringrutene vurderes som en del av det totale busstilbudet i Alta og inngår i sammenlikningsgrunnlaget fra tidligere år.

Finnmark Fylkeskommune sin satsing i Alta har med andre ord gitt gode resultater som viser at våre innbyggere setter pris på og benytter seg av det økte tilbudet. Finnmark fylkeskommune har uttalt at de er godt fornøyd med tallene som fremkommer.

Alta kommune har også valgt å bidra i satsingen og til uka settes det opp skilt for den nye trasèen over Saga boligfelt for bybussen. Boreal transport Nord som opererer tilbudet har også meldt inn "luksusproblemet" med at det kommer på så mye folk at man ønsker seg bedre logistikkløsninger for raskere betalingsmetoder. Det er et ønske kommunen også har meldt videre. Enn så lenge vil bybussen endre vei og kjøre via Kaiskuru før Saga/ Nerskogen for å unngå ytterligere forsinkelser som oppstår på grunn av lang venting på vikepliktsituasjoner i Kjosvegkrysset.

For tiden oppdateres all holdeplassinformasjon i Alta. Da vil alle holdeplasser få et eget navn som dukker opp både i reiseplanleggeren på web og mobilapp og fysisk på holdeplassen. Dette gjør det enda lettere for alle å kunne bruke bussen.

Med vennlig hilsen Alta kommune

 

Skjema