A A A

Gjenåpning av 1. til 4. trinn og SFO i Alta kommune

skoleelev

Mandag 27. april åpnes skolene for 1. til 4. trinn og SFO igjen. Vi ser frem til å komme i gang igjen, og ønsker både elever, foreldre/foresatte og ansatte velkommen tilbake!

For å sikre en trygg skolestart for liten og stor er det viktig at vi alle setter oss godt inn i og følger de nasjonale retningslinjene for smittevern.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er:
  • Syke personer skal ikke på skolen
  • God hygiene
  • Redusert kontakt mellom personer
Skolen er viktig. Den har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling, og er også helt sentral for samfunnsstrukturen da den muliggjør at foresatte kan arbeide. Det er ikke vist at fravær i barnehage og skole er et effektivt tiltak for å bremse smittespredning. Derfor er en forsiktig gjenåpning av barnehager og skoler et viktig tiltak for at samfunnet kan opprettholdes i en pandemi, og for at barn skal få omsorg, læring og utvikling.
 
Målet er at så mange barn som mulig på 1. til 4. trinn skal få et ordinært skoletilbud. Vi må likevel påpeke at det er ikke sikkert at alle elever får samme tilbud som tidligere. De kan få andre skoletider og skoledagen kan bli organisert annerledes, eksempelvis med mer uteskole eller et annet klasserom/lokale enn før. Skoletilbudet kan også gis som en kombinasjon av ordinær skole og hjemmeskole. Dette kan være ulikt fra skole til skole. Det betyr at elevene vil kunne ha hjemmeskole enkelte dager, noe som betyr at de kan trenge tilsyn hjemme. Smittevernloven legger føringer for hvordan tilbudet blir, både i skole og SFO. 
 
Det viktigste tiltaket blir å begrense nærkontakt til andre elever og ansatte. For de yngste skolebarna kan det være vanskelig å regulere avstand til andre. Elevene og lærerne vil bli delt inn i faste grupper på ca. 15 elever. Elevene skal være sammen med de samme barna og den samme voksne hver dag, slik som i en familie. Disse gruppene kalles for kohorter. Slik ivaretar man barnas behov for omsorg samtidig som man begrenser mulighet for smittespredning. Kohortene overføres til SFO - så langt det er mulig.
 
Siden regjeringen la frem en nasjonal veileder for gjenåpning og videre drift av skolene, har vi jobbet på spreng med å finne ut hvordan vi skal gjøre det på en god måte. Med utgangspunkt i den nasjonale veilederen har skolene gjort egne risikoanalyser, og de vil være klare til oppstart mandag 27. april. Din nærskole vil gi deg som forelder/foresatt informasjon om hvilket tilbud ditt barn vil få. Denne informasjonen vil du også finne på skolens hjemmeside. 
 
Skolene vil nok i oppstarten kunne ha redusert undervisningstid. Tilbudet vil variere fra skole til skole. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for foreldre/foresatte, men vi får ikke til å gjennomføre de smittereduserende tiltakene med vanlig skole og SFO-tid med en gang. Håper dere, og de ulike arbeidsgiverne der ute, viser fleksibilitet slik at vi får dette til på en god måte for alle parter.
 
Tidspunkt og rutiner for henting og levering i skole og SFO vil bli lokalt tilpasset den enkelte skole. Elevene må spise frokost hjemme. De må ta med matpakke så fremt ikke annen informasjon kommer fra egen skole eller SFO. Renholdet på skolene blir forsterket på utsatte områder, og det vil være stort fokus på hygiene i henhold til smitteverntiltakene (god hånd- og hostehygiene).
 
Når det gjelder skoleskyss, vil den gå som normalt fra og med mandag. Det forventes ikke store kapasitetsproblemer når de første klassetrinnene starter, og det settes også der inn ulike smitteforebyggende tiltak. Fylkeskommunen, som er ansvarlig for skoleskyssen, ber om at alle som har mulighet til å transportere egne barn til skolen, gjør dette. Om bord i bussene vil det være regel om avstand mellom passasjerene, og at elevene må sitte enkeltvis. Det vil heller ikke kunne påregnes at elever vil få assistanse om bord.
 
Dere finner mye nyttig informasjon på udir.no.

Veilederen finner du her

Det er også utarbeidet en egen film tilpasset barn og en film med informasjon til voksne. Dette er veldig informative og fine filmsnutter å se på før oppstart på skolen.
Filmene finner du her
 
Videre er det utarbeidet informasjon til foreldre/foresatte for å formidle hva som er viktig å tenke på nå når skolene åpner igjen.
Informasjonen er også oversatt til mange ulike språk, og alt finner du her

Ta kontakt med din skole for nærmere detaljer.
Velkommen tilbake!

Skjema