A A A

Generell løypeinformasjon

Med stor trafikk i løypene har Alta kommune blitt oppfordret til å avklare hvem som har "forkjørsrett" i sporet. Hovedregelen er at skiløpere som går på høyre side av traseen har "forkjørsrett", mens skiløpere som går på venstre side viker når de møter andre skigåere i samme spor (Vike Venstre - VV).

I knappe svinger og bratte bakker oppfordres øvde skiløpere å vise spesielt hensyn når møter nybegynnere selv om de "egentlig" har retten til sporet.

Løypekvaliteten forringes ved at man benytter nypreparerte traseer til lufteturer med hunder og til fots. På Sandfallet og i Komsaløypa tillates bruk uten ski, men Alta kommune ber om at man beveger seg og holder dyrene utenfor de preparerte sporene. Vi mottar stadig klager fra skiløpere som føler seg brydd eller utrygg på grunn av løse hunder i løypa.

Vi anmoder på det sterkeste at folk som har hunder med seg i skiløypa har hunden i band og plukker opp hundeskiten eller kaster den ut av løypa.  For andre brukere oppleves problemet med hundeskit i skiløypene som en  betydelig forringelse av det ellers gode skitilbudet i Alta.  Våre tråkkemaskiner blir tilgriset av hundskit. Dette fører til at service og vedlikehold på maskinene blir krevende og uhygienisk.

I Kaiskuru løypene og Skoddevarreløypa forbeholdes preparerte skiløyper skiløpere. Fotgjengere og Fatbike sykelister henvises til trugespor og fatbikeløyper.

Skjema