A A A

Gebyrer

Gebyrer for arbeider etter plan- og bygningsloven (PBL) § 33-1.

Lenke til Alta kommunes gebyrregulativ finner du her.

Skjema