A A A

Gakori barnehage

Virksomhetsinformasjon

Gakori barnehage åpnet i 1983. Denne barnehagen vil bli lagt ned i august 2019, etter 36 års drift. 
Begrunnelsen for dette er at Alta kommune har en overkapasitet på barnehageplasser pr. dags dato.

Man kan ikke søke plass i denne barnehagen til hovedopptaket 01.09.2019

Kontaktinformasjon

Adresse: Gakoriveien 32, 9512 Alta
Telefon: 784 36113 / 948 44484

Virksomhetsleder: Dagmar Andreassen
Epost: daan@alta.kommune.no

Hjemmeside: gakori.altabarnehagene.no/

Mer om Gakori barnehage