A A A

Fysisk aktivitet gir overskudd - også for eldre

Fysisk+aktivitet+eldre+-+brosjyrebilde_7
Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Nå har Helsedirektoratet lansert en ny brosjyre om fysisk aktivitet for seniorer. Målgruppen for brosjyren er alle seniorer 65 år og eldre, som bor hjemme

Visste du at en åttiåring er like trenbar som en trettiåring? Det er helt gratis å være i fysisk aktivitet, det trenger ikke å ta mye tid, og det kan foregå der du bor. Holder du deg i regelmessig bevegelse, er gevinsten stor.

  • Du får bedre humør og mer energi
  • Du får bedre helse, sover bedre og tenker klarere
  • Det blir lettere å reise, være på hytta og å gå i skog og mark
  • Du holder lettere tritt med barnebarn
  • Sjansen øker for at du kan være selvhjulpen lenger
Brosjyre 65 +, øvelser som holder deg i form

Plakat 65+, øvelser som holder deg i form

Skjema