A A A

Fysioterapi

Den kommunale fysioterapitjenesten består av 6 stillinger ved Ergo- og fysioterapitjenesten og totalt 15 driftsavtaler fordelt hos ulike institutt. 

Fysioterapitjenesten gjelder for både barn, voksne og eldre, uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon, går i barnehage eller på skole. Vi har tett samarbeid med aktuelle kontaktpersoner for best mulig oppfølging og tilrettelegging.

Vi utfører kartlegginger, funksjonsvurderinger og individuell og gruppebasert fysioterapi. 

Våre gruppetilbud er
- Basseng for voksne
- Fallforebyggende gruppe
- 4-mnd.kontroll
- Frisklivstreninger i regi av Frisklivssentralen i Alta

Det finnes ingen felles venteliste for fysioterapi i Alta kommune, hvert institutt og Ergo- og fysioterapitjenesten har egen venteliste. Ventetid vil variere, men alle henvisninger og forespørsler om fysioterapi vil prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp. Dersom du mener du ikke får forsvarlig helsehjelp kan du klage til kommuneoverlegen.

 

Ved fravær:
Dersom du ikke kan møte til time forventes det at du gir beskjed innen
kl. 15.00 dagen før eller før kl. 08.30 samme dag.

Gir du ikke beskjed om fravær vil du måtte betale for timen. Dersom du ikke møter opp til time og ikke gir beskjed om fravær, er det du som må ta kontakt med oss for å få satt opp ny time.
Dersom vi ikke hører fra deg innen 2 uker, vil oppfølgingen avsluttes.
Ved ny henvendelse vil du da bli satt på venteliste.

 

Her ser du oversikt over egenandeler for fysioterapi

Skjema