A A A

Fylkesmannen i Finnmark har behov for nye verger i Alta kommune.

Ansikt

Som fast verge hos Fylkesmannen har du krav på godtgjøring og utgiftsdekning etter satser fastsatt av Statens sivilrettsforvaltning (SRF). 

Vergemål er et hjelpetiltak for mennesker som ikke kan ivareta egne interesser på ulike områder, og en verge er person med verges hjelpende hånd i hverdagen. Vergerollen er en formell rolle, og det er i utgangspunktet ikke behov for utstrakt personlig kontakt mellom vergehavende og vergen. Vergemålsarbeid er fleksibelt arbeid som kan kombineres med annen jobb.

Fylkesmannen viser til vedlagt foilsett, samt Fylkesmannen i Finnmarks nettsider og www.vergemal.no  for nærmere informasjon om vergemål

Skjema