Om barnehagen

Vi ligger i naturskjønne omgivelser på toppen av Apanes. Vi har et kupert utemiljø med fjellknauser og furuskog. Vi har kort vei til Apanesfjæra, Gakoribergene, Bossekop, og Alta museet.

Vi har fire avdelinger med barn i alderen 1-3 år og 3-6 år og er 17 engasjerte ansatte. Barna er ofte delt i små, grupper med faste personale, noe som skaper trygghet og gode leke og aktivitetsmuligheter.

Bygget er fordelt på tre etasjer og er innholdsrikt med ulike spesialrom som byr til variasjon og spennende aktiviteter og lek. 

Vi har kulturprofil med fokusområdene kropp og sjel, drama og natur, og barnehagen har utvidet kristen formåls paragraf. De kristne grunnverdiene ligger til grunn, og vi synger kristne sanger og forteller kristne fortellinger. Vi stimulerer utforskertrangen, bruker drama som et pedagogisk verktøy og vi bruker naturen rundt oss aktivt til lek og læring. Vi høster fra naturen, både fra vår egen kjøkkenhage, men også fra naturen rundt oss. Vi har mye glede og humor i hverdagen og bruker mye tid på drama, sang og musikk og lesing.

Vi er med i Altakommunes kvalitetsutviklingsplan «sammen om det viktigste»

Velkommen til Furuly kulturbarnehage!