A A A

FUNNKe: Elektronisk meldingsutveksling mellom kommune, fastleger og UNN

meldingsutveksling

FUNNKe region nord er et regionalt implementeringsprosjekt med ambisjon om å gjennomføre en fullskala implementering av elektronisk meldingsutveksling i region Nord-Norge.

Alta kommune er samarbeidskommune i FUNNKe. Samarbeidskommunene har ansvar for å iverksette meldingsutveksling i egen kommune, samt være pådriver og koordinator for kommuner i egen region. Alta kommune skal bistå følgende kommuner: Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Loppa, Kvænangen, Lebesby og Nordkapp.

meldingsutveksling

Pleie- og omsorgstjenesten i Alta kommune har siden 2010 kommunisert elektronisk med fastlegene i Alta. Kommunen er nå i gang med meldingsutveksling mellom kommune og helseforetak. Pleie- og omsorgstjenesten samhandler elektronisk med UNN, og i løpet av høsten 2013 vil også Helse Finnmark (Hammerfest- og Kirkenes sykehus) være klar til å ta i bruk elektroniske meldinger.

Hege Stenbakk er prosjektleder for elektronisk meldingsutveksling i Alta kommune. Vidar Thomassen er IKT-rådgiver i prosjektet.

Kontaktinformasjon:

Skjema