A A A

FUG - Samarbeid mellom hjem og skole

fug

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

I januar 2016 møttes det nyoppnevnte FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, til sitt første møte. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år. 

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere.

 

Les mer på fug.no

Skjema