A A A

Fritid med bistand

Er en alternativ metode å organisere støttekontakttilbudet på. 

Fritid med bistand hjelper det å komme i gang i en spesifikk fritidsaktivitet. Denne velges ut fra brukerens interesser, drømmer, behov og forutsetninger. 

Se nettside www.fritidmedbistand.no

Skjema