A A A

Frisklivstips

s%C3%B8vn+2

Gode råd for bedre søvn i mørketiden

Vanskeligheter med innsovning, avbrutt søvn eller tidlig oppvåkning er for mange en stor helseplage. Søvnmangel kan ha betydning for mestring av egen fysiske og psykiske helse, yrkesdeltakelse og livskvalitet. Det er godt dokumentert at søvnmangel påvirker hukommelsen, konsentrasjonsevnen og yteevne. Det er derfor viktig å ta søvnproblemer over lengre tid på alvor. Likevel er det viktig å påpeke at perioder med lite søvn ikke er farlig for oss, og at det er normalt å våkne noen ganger i løpet av natten. 

We make people bike in the Arctic! Finnmarksrittene arrangerer både terreng- og landeveisritt i Finnmark. Alle ritt tar utgangspunkt i Alta. Offroad Finnmark består av 5 ulike ritt - av ulik lengde og vanskelighetsgrad: - of700 - Statnett of300 - DNB

9 Steg til tobakksfrihet

9 tips til deg som ønsker å slutte med tobakk.

Trenger du litt inspirasjon eller nyttige råd til hvordan du skal gå frem når du skal slutte med tobakk? Her finner du noen råd som du kan benytte deg av enkeltvis eller som en steg - for - steg smørbrødliste på veien til tobakksfrihet.

504043078-612x612

Styrketrening

En innføring i styrketrening for alle

Å være sterk, eller å ha stor muskelkraft, er avgjørende for hvordan vi klarer oss i hverdagen. Muskelmassen reduseres gradvis fra 45 – 50 års alderen, og det største tapet finner vi i beina. I et helseperspektiv er det spesielt viktig for den eldre delen av befolkningen å vedlikeholde muskelmasse og styrke, da dette kan ha stor betydning for de eldres funksjon i dagliglivet. Regelmessig styrketrening viser seg å redusere risikoen for fall, føre til et sterkere skjelett og bedre leddfunksjonen. I tillegg vil en godt fungerende muskelmasse være en viktig faktor for å forebygge livsstilssykdommer som for eksempel diabetes type 2 ved å regulere blodsukkeret. Av andre helseplager virker styrketrening også lindrende på muskel – og leddsmerter.

s%C3%B8vn+1

Den gode søvnen

Mangel på søvn og søvnvansker er en av de vanligste og mest oversette helseplagene i befolkningen. En av tre voksne sliter ukentlig med søvnen, og trenden er økende.  Omtrent 400 000 nordmenn bruker sovemedisiner. Et høyt antall, særlig fordi det anbefales av sovemedisiner kun skal brukes inntil 3 – 4 uker sammenhengende.