A A A

Frisklivssentralen i Alta

logo+FLS+ALTA

Frisklivssentralen i Alta tilbyr deg støtte og veiledning til livsstilsendring, både innenfor fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse.


 

Frisklivssentralen i Alta tilbyr 

- 12ukers strukturert frisklivsoppfølging, med individuelle helsesamtaler og treningstilbud i gruppe
        - Friskliv VOKSNE, Friskliv SENIOR og Friskliv UNG
- Individuelle støtte- og motivasjonssamtaler for deg som av ulike grunner ikke kan delta i gruppe
- Kostholdskurs
- Tobakkfri-kurs
- Kurs i depresjonsmestring (KiD)
- Igangsetting av selvhjelpsgruppe 

Tilbudet i Frisklivssentralen passer for alle som er motivert til å gjennomføre en livsstilsendring, og dette er et godt tilbud for deg som er fysisk inaktiv og/eller er i risiko for/har utviklet livsstilssykdommer som overvekt, høyt blodtrykk, Diabetes type 2 og/eller hjerte - og karlidelser mm. 

Vi ønsker også kontakt med deg som kun ønsker uforpliktende råd og/eller veiledning innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og/eller psykisk helse.  

 

Henvisning til Frisklivssentralen i Alta

Frisklivssentralen i Alta er et lavterskeltilbud, med mål om å nå bredt ut til befolkningen i Alta kommune. Det betyr at alle kan ta kontakt med oss, uavhengig av alder, sykdom/ikke sykdom eller problemstilling. Du trenger ingen resept fra fastlege. Henvisningsskjema finner du du under skjema

Ring oss for en uforpliktende samtale dersom du ønsker mer informasjon.

Kontaktinfo:
Frisklivskoordinator Evie Einvik-Heitmann
Tlf: 900 69 319/ 78 45 55 10
e-post: frisklivssentralen@alta.kommune.no

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema