A A A
Ergo - og fysioterapi inngang

Frisklivssentralen i Alta

Virksomhetsinformasjon

Frisklivssentralen i Alta er etablert som en kommunal tverrfaglig, forebyggende og helsefremmende helsetjeneste, og et kompetansesenter med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen i Alta finner du på Ergo- og fysioterapitjenesten, i kjelleren på Alta helsesenter.

Besøksadresse: Alta Helsesenter, Markveien 31
Postadresse: Alta Helsesenter, Ergo - og fysioterapitjenesten v/Frisklivssentralen i Alta. Postboks 1383, 9506 ALTA.

Karina Haus Steinshylla, Frisklivskoordinator
Tlf: 900 69 319
Epost: 
frisklivssentralen@alta.kommune.no

Facebook: https://www.facebook.com/frisklivssentralenialta
Instagram: frisklivssentralenialta

Mer om Frisklivssentralen i Alta