A A A

Frisklivssentral i Alta

informasjon

Frisklivssentralen i Alta er i etableringsfasen og har som mål å starte opp høsten 2016. Frisklivssentralen har som mål å hjelpe personer med behov for eller ønske om endring av egne levevaner innenfor områdene fysisk aktivtet, ernæring og tobakk.

Utfyllende informasjon, nyhetsbrev fra juni 2016 m.v finnes på egen side for Frisklivssentralen

Skjema