A A A

Friskliv UNG

friskliv+ung

Tilbud til ungdom og unge voksne 16 - 27 år

Friskliv UNG er et tilbud til ungdom og unge voksne i alderen 16 - 27 år, som ønsker å gjøre livsstilsendringer på områdene fysisk aktivitet og kosthold ilag med jevnaldrende. Tilbudet strekker seg over 12 uker og innebærer to frisklivstreninger ute og en styrketrening inne etterfulgt av temasamling(mestringstreff). En gang i måneden gjennomføres også en friluftsdag med spennende utflukter. 

Friskliv UNG er et kommunalt lavterskeltilbud. Målgruppen er personer som ønsker støtte til å gjøre endringer i og mestre forhold rundt egne levevaner. Vedkommede kan selv ta kontakt, eller kan henvises av NAV, fastlege, annet helsepersonell eller av andre som har ansvar for oppfølging av deltakeren, f.eks. Aksis, oppfølgingstjenesten VGS o.l.. Det koster Kr. 300,- totalt for å delta.

Friskliv UNG er et prosjekt inn i Frisklivssentralen og også et samarbeid med Aksis. Friskliv UNG ledes av ernæringsfysiolog Ane Kvammen. Personlig trener fra Aksis, Bjørn Ole Tiberg, har ansvar for mestringstreffene.

Sjekk ut timeplanen for Friskliv UNG i menyen til venstre.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Ane Kvammen: 90717520.

28953924_940437042804499_6246416009368416018_o
28070425_921740754674128_40951034238189964_o
28238390_920851931429677_297195645040700747_o
35686883_988190191362517_3948922115968729088_o

Skjema