A A A

Friluftslivstilbud for ungdommer med ekstra behov

Ungdom funksjonshemning

I Alta tilbyd det et ferdig opplegg for ungdommer med funksjonshemninger.

Ungdom funksjonshemning

Et unikt tilbud til ungdom i Alta med ekstra behov.

Friluftsliv, mestring, jubel og venner. Frister det? Bli med i friluftsgruppa du også.

Gode og trygge opplevelser i friluft med mange flotte naturopplevelser sammen med andre ungdommer. Dette samtidig som vi tøyer grenser og opplever mestring.

Aktuelle aktiviteter: Hundeslede, isfiske, havfiske, fuglekasse, måseggplukking, ørret- og laksefiske, mat i naturen, turer og mye mer! Ingen deltakeravgift. Kanskje noe spleising på utgifter til mat, transport etc.

Tidspunkt: Friluftsgruppa møtes 1-2 ettermiddager (1-3 timer), samt heldagsopplegg - tur (ca 6 timer) hver måned.
Hovedleder: Guro Krempig, 904 15 255

Interesserte bes melde seg via Finnmark Friluftsråd sin hjemmeside - som du kan gå direkte til via linken under.

http://www.perletur.no/index.php?page_id=205176

Skjema