A A A

Fri for poser til ditt husholdningsavfall?

renovasjonsposer

Nå kan du også hente poser til ditt husholdningsavfall på kundetorget ved Alta rådhus.

Som et utvidet tilbud har kundetorget fått inn poser for utlevering. Henvend deg i skranken på rådhuset om du er fri.

renovasjonsposer-003.jpg

Ellers kan du få poser ved å gjøre følgende:

Knyt en hel pose av den farge pose du ønsker fast i hanken på avfallsdunken din. Har du blitt fri for poser, kan du skrive en lapp om hva du mangler og fest den på dunken, ringe Vefas på 78 44 47 50 eller sende oss en mail på firmapost@vefas.no. Husk å fjerne posen fra dunken når du har mottatt nye poser. 
 
Vefas leverer også ut poser på Stengelsmoen avfallsanlegg eller på hovedkontoret i Amtmannsnesveien 101.
 
Fellescontainer/molokk:          
Beboere med felles containere/molokk kan ta kontakt med formann/vaktmester eller Vefas når de har gått fri for poser. 
Posene blir dekket gjennom renovasjonsavgiften, og vi vil derfor oppfordre våre kunder om å bruke posene til det de skal brukes til, dvs. kun  kildesortering.

Skjema