A A A

Fremdriften på Detsikaveien

K%C3%A5re+i+maskin

Entreprenør Kåre K Kristensen har god fremdrift på Detsikaveien.

Per i dag har entreprenøren gjennomført grøfting av Detsikaveien fra Romsdal til Bollokrysset. Det vil si at veien i dette området nå er kjørbar for en periode.

Det er nå klart for grøfting av neste området, fra Bollokrysset til Detsika, og gjeldende området vil derfor være stengt for gjennomkjøring i denne perioden.

Entreprenøren forsøker å sette maskinparken til siden etter endt arbeidsuke, slik at man kan passere veien i helgener. Det er likevel greit å være obs på at det ikke alltid lar seg gjøre på smale passasjer.

Når nødvendig grøfting langs Detsikaveien er foretatt vil entreprenøren starte arbeidet med stikkrennene. Veien vil da på ny bli stengt for gjennomkjøring i arbeidende området. Alta kommune vil holde hjemmesiden oppdatert så langt det lar seg gjøre.

Bred vei.jpg

Kåre i maskin.jpg

Skjema